Plan lekcji


Plan lekcji

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem lekcji w roku szkolym 2022/2023

Plan wszystkich klas do pobrania poniżej.

Plan lekcji klasa I
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 w-f nauczanie zint. nauczanie zint. w-f nauczanie zint.
2. 8.50-9.35 nauczanie zint. informatyka nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint.
3. 9.40-10.25 j. angielski nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint. w-f
4. 10.35-11.20 nauczanie zint. j. angielski religia nauczanie zint. nauczanie zint.
5. 11.35-12.20 nauczanie zint. religia      

 

Plan lekcji klasa II
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 nauczanie zint. w-f nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint.
2. 8.50-9.35 w-f nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint.
3. 9.40-10.25 nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint. w-f nauczanie zint.
4. 10.35-11.20 nauczanie zint. nauczanie zint. j. angielski religia j. angielski
5. 11.35-12.20     religia informatyka gry i zabawy
6. 12.35-13.20          
7. 13.30-14.15          

 

Plan lekcji klasa III
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 nauczanie zint. informatyka w-f nauczanie zint. nauczanie zint.
2. 8.50-9.35 nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint. w-f nauczanie zint.
3. 9.40-10.25 w-f nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint. nauczanie zint.
4. 10.35-11.20 nauczanie zint. religia nauczanie zint. nauczanie zint. gry i zabawy
5. 11.35-12.20 j. angielskij   j. angielski religia  
6. 12.35-13.20          
7. 13.30-14.15          

 

Plan lekcji klasa IV
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 historia    religia   plastyka
2. 8.50-9.35 j. polski matematyka matematyka  j. angielski religia
3. 9.40-10.25 technika przyroda  w-f matematyka godz. wych
4. 10.35-11.20 w-f j. polski w-f informatyka matematyka
5. 11.35-12.20 przyroda j. polski j. polski muzyka j. angielski
6. 12.35-13.20   w-f j. angielski j. polski  
7. 13.30-14.15          
8. 14.20-15.05          

 

Plan lekcji klasa V
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 godz. wych.   technika infotmatyka religia
2. 8.50-9.35 j. angielski w-f w-f religia j. angielski
3. 9.40-10.25 matematyka w-f j. polski  j. polski matematyka
4. 10.35-11.20 historia  matematyka j. polski muzyka  j. polski 
5. 11.35-12.20 geografia  historia  matematyka j. angielski j. polski
6. 12.35-13.20   biologia plastyka w-f  
7. 13.30-14.15          
8. 14.20-15.05          

 

Plan lekcji klasa VI
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45   matematyka matematyka religia w-f
2. 8.50-9.35 matematyka historia j. angielski informatyka w-f
3. 9.40-10.25 historia j. polski geografia j. angielski  j. polski
4. 10.35-11.20 godz. wych. w-f plastyka matematyka technika
5. 11.35-12.20 j. polski j. angielski w-f j. polski biologia
6. 12.35-13.20 j. polski   religia muzyka  
7. 13.30-14.15          

 

Plan lekcji klasa VII
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 j. angielski historia j. niemiecki biologia fizyka
2. 8.50-9.35 plastyka niemiecki j. polski j. polski chemia
3. 9.40-10.25 j. polski matematyka matematyka religia j. angielski
4. 10.35-11.20 j. polski geografia matematyka j. angielski informatyka
5. 11.35-12.20 matematyka biologia w-f fizyka matematyka 
6. 12.35-13.20 historia j. polski w-f chemia w-f
7. 13.30-14.15 geografia religia   muzyka  w-f
8. 14.20-15.05 godz. wych.        

 

Plan lekcji klasa VIII
Lp. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 ---/j. ang. chemia  j. polski fizyka matematyka
2. 8.50-9.35 j. polski fizyka  j. ang./ j. niem. chemia matematyka
3. 9.40-10.25 j. polski j. niem/ j. ang. j. niem/ j. ang inf. /j. niem j. ang./inf
4. 10.35-11.20 matematyka  historia  edb w-f geografia
5. 11.35-12.20 w-f w-f wos w-f godz. wych.
6. 12.35-13.20 wos religia matematyka j. polski biologia
7. 13.30-14.15 historia  j. ang./--- religia j. polski  
8. 14.20-15.05          

Pliki do pobrania