Samorząd Uczniowski


Przewodniczący szkoły – Angelika Seweryn 

Zastępca przewodniczącego – Jakub Gruk

Zastępca przewodniczącego – Daniel Motylewski