WywiadówkiWYWIADÓWKI DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

 

TERMIN: 14. 09.2023 r. (czwartek) 

TERMIN: 16.11.2023 r. (czwartek) Konsultacje

TERMIN: 11. 01.2024r. (czwartek)

TERMIN: 11.04.2024 r. (czwartek) Konsultacje

TERMIN: 29.05.2023 r. (czwartek)