WywiadówkiWYWIADÓWKI DLA RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023

 

TERMIN: 15.09.2022 r. (czwartek) 

TERMIN: 10.11.2022 r. (czwartek) Konsultacje

TERMIN: 14.12.2022 r. (środa)

TERMIN: 23.03.2023 r. (czwartek) 

TERMIN: 18.05.2022 r. (czwartek)