Dokumenty


Regulamin zachowania w świetlicy szkolnej 

  • Po lekcjach przebywam pod opieką wychowawcy świetlicy.
  • Zgłaszam nauczycielowi każde wyjście w sali, nie oddalam się od grupy w czasie zabaw na placu szkolnym.
  • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
  • Szanuję siebie i innnych. Nie stosuję przemocy. Używam zwrotów grzecznościowych.
  • Biorę aktywny udział w zajęciach.
  • Nie przeszkadzam innym w pracy i zabawie.
  • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela- staram się jak najlepiej je wykonywać.
  • Szanuję swoją i cudzą własność. Nie niszczę gier i sprzętu.
  • Dbam o porządek w sali. Sprzątam po zabawie i zajęciach.
  • Staram się nie hałasować podczas zabaw i zajęć.

Pliki do pobrania