szkola

Szkoła

Każde dziecko robi COŚ dobrze,
w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać

kadra

Kadra pedagogiczna

mgr Dorota Koziorowska

Dyrektor szkoły .

mgr Bordon Jolanta

Religia, biblioteka .

mgr Borówka Edyta

Język polski .

 

mgr Bzdęga Iwona

Technika .

Cyran Danuta

Wychowawca świetlicy .

mgr Filipczyk Dorota

Nauczanie zintegrowane .

 

mgr Foryś Wiesław

Muzyka, plastyka .

Galińska-Falaki Marta

Wychowanie przedszkolne .

mgr Karolczyk Iwona

Nauczanie zintegrowane .

 

mgr Kulisa – Nawrotek Edyta

Język angielski .

mgr Nowak Bożena

Nauczanie zintegrowane .

mgr Mikoda Eliza

Wychowanie fizyczne, wicedyrektor .

 

mgr Miszczyk Katarzyna

Pedagog, kierownik świetlicy .

mgr Miszczyk Tadeusz

Historia, przyroda .

mgr Myśliwiec Tomasz

  Informatyka .

 

mgr Rogielska Izabela

Wychowanie przedszkolne .

mgr Świtała Aleksandra

Nauczanie zintegrowane .

mgr Wojdas Agnieszka

  Nauczanie zintegrowane .

 

mgr Zblewska Anna

Nauczanie zintegrowane .

mgr Zjawiona Dominika

Matematyka .

 

 

 

z-kart-historii

Z kart historii

W roku 1958 z inicjatywy kierownika szkoły Czesława Karolczyka powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Pierwotnie mieściła się ona w drewnianym budynku, całkowicie niedostosowanym do prowadzenia zajęć. Pierwsze prace przy budowie budynku szkolnego rozpoczęto 31 VIII 1960 roku i trwały do sierpnia roku 1964. W dniu 1 IX 1964 roku dokonano podpisania Aktu Erekcyjnego i oddano nowy budynek do użytku. Stanowisko kierownika nowego obiektu powierzono sprawującemu tę funkcję dotychczas panu Czesławowi Karolczykowi.

W roku 1972 następuje kolejna zmiana.Nowym dyrektorem szkoły zostaje Edward Morawiec, który pełni tą funkcję do roku 1983. W tymże roku stanowisko dyrektora szkoły powierzone zostaje mgr Ryszardowi Grabowskiemu. W latach 1999-2000, dzięki staraniom władz oświatowych naszego miasta następuje modernizacja budynku szkoły. Z funduszu gminy zostaje wymieniona stolarka okienna frontowej strony budynku, zmodernizowana kotłownia; z węglowej na gazowo – olejową oraz wyremontowana ubikacja uczniowska.

W roku 2002 ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko dyrektora. W wyniku jego rozstrzygnięcia funkcję tą obejmuje mgr Marek Koziorowski. W listopadzie 2002 roku, ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów, po wcześniejszym generalnym jej remoncie powstaje w naszej szkole klasopracownia informatyczna. Niebagatelny wkład w jej powstanie, mają rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych i adaptacyjnych, wcześniejszej, niewykorzystywanej czytelni. Przeprowadzono modernizację klasopracowni technicznej, której stan nie pozwalał na prowadzenie w niej zajęć oraz remont ubikacji uczniowskiej, na który to cel pozyskano sponsora. Nastąpiła wymiana stolarki okiennej, malowanie korytarzy, następnie sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu. Cały czas coś się dzieje…

Rok 2013 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu stanowisko to obejmuje mgr Dorota Koziorowska.

 

A tak nasza szkoła wyglądała kiedyś …..

A tak wygląda dzisiaj …..

oddzialy-przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

– Janusz Korczak
dokumenty-organizacyjne

Dokumenty organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami organizacyjnymi dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

dokumenty-dla-rodzica

Dokumenty dla Rodzica

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

informacje

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla Rodziców naszych Przedszkolaków.

Dokumenty w formacie PDF

strefa-rodzica

Strefa Rodzica

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

– Janusz Korczak
informacje-organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad panujących na naszej szkole.

Dokumenty w formacie PDF

Koncepcja szkoły

Statut szkoły

Ocenianie zachowania

Kompetencje Rady Rodziców

informacje-dla-rodzicow

informacje dla Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla Rodziców naszych Uczniów.

Dokumenty w formacie PDF

Zwolnienie z lekcji

Wykaz dzwonków

Wykaz podręczników 2016-2017

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe :

Spotkanie Rodziców Dzieci 3 i 4-letnich

Spotkanie Rodziców Dzieci 3 i 4-letnich

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci 3 i 4-letnich oraz rodziców uczniów klasy I na spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz wychowawcami dn. 29.08.2016r., o godz. 16.30 (świetlica szkolna)