Historia


W roku 1958 z inicjatywy kierownika szkoły Czesława Karolczyka powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Pierwotnie mieściła się ona w drewnianym budynku, całkowicie niedostosowanym do prowadzenia zajęć. Pierwsze prace przy budowie budynku szkolnego rozpoczęto 31 VIII 1960 roku i trwały do sierpnia roku 1964. W dniu 1 IX 1964 roku dokonano podpisania Aktu Erekcyjnego i oddano nowy budynek do użytku. Stanowisko kierownika nowego obiektu powierzono sprawującemu tę funkcję dotychczas panu Czesławowi Karolczykowi.

W roku 1972 następuje kolejna zmiana.Nowym dyrektorem szkoły zostaje Edward Morawiec, który pełni tą funkcję do roku 1983. W tymże roku stanowisko dyrektora szkoły powierzone zostaje mgr Ryszardowi Grabowskiemu. W latach 1999-2000, dzięki staraniom władz oświatowych naszego miasta następuje modernizacja budynku szkoły. Z funduszu gminy zostaje wymieniona stolarka okienna frontowej strony budynku, zmodernizowana kotłownia; z węglowej na gazowo – olejową oraz wyremontowana ubikacja uczniowska.

W roku 2002 ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko dyrektora. W wyniku jego rozstrzygnięcia funkcję tą obejmuje mgr Marek Koziorowski. W listopadzie 2002 roku, ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów, po wcześniejszym generalnym jej remoncie powstaje w naszej szkole klasopracownia informatyczna. Niebagatelny wkład w jej powstanie, mają rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych i adaptacyjnych, wcześniejszej, niewykorzystywanej czytelni. Przeprowadzono modernizację klasopracowni technicznej, której stan nie pozwalał na prowadzenie w niej zajęć oraz remont ubikacji uczniowskiej, na który to cel pozyskano sponsora. Nastąpiła wymiana stolarki okiennej, malowanie korytarzy, następnie sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu. Cały czas coś się dzieje…

Rok 2013 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu stanowisko to obejmuje mgr Dorota Koziorowska.


Galeria