Świetlica szkolna


W naszej świetlicy szkolnej dzieje się!

Głównym celem zajęć świetlicowych jest opieka i zagospodarowanie wolnego czasu ucznia przebywającego na świetlicy.

Nasi wychowawcy cele te realizują poprzez:

  • prowadzenie pracy dydaktycznej mającej na celu podniesienie wyników edukacyjnych uczniów (odrabianie zadań domowych, przygotowywanie się do lekcji, pomoc uczniom słabszym, rozwijanie zainteresowań);
    prowadzenie zajęć ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej uczniów;
  • prowadzenie zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych w celu odpoczynku po wysiłku intelektualnym oraz wyciszenia negatywnej energii;
  • prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych mających na celu rozwijanie sprawności manualnej, zdolności i skrywanych talentów;
  • współpracę z nauczycielami, wychowawcami klas i rodzicami w celu dostosowania zajęć do potrzeb wychowanków.

 

Od 9 listopada kształcenie na odległość obejmuje też uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ich przypadku taka forma nauki również ma obowiązywać do 29 listopada. Jednocześnie szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią.

 

Galeria