Rekrutacja do przedszkola


Zgodnie z Zarządzeniem nr 982/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22.01.2021 r. informujemy:

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO–od 8 lutego do 19 lutego 2021 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA OBOWIĄZUJĄCYCH KRYTERIÓW–od 22 lutego do 5 marca 2021r.

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ (ZAKWALIFIKOWANI)–od 8 marca do 10 marca 2021 r.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓWZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH–11 marca 2021 r.

ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA ZAPISU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE–od 12 marca do 17 marca 2021 r.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ(PRZYJĘCI)–od 18 marca do 19 marca 2021 r.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH– 22 marca 2021 r.


Pliki do pobrania