Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U. 1000 z 2018)

Informujemy że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Zarzecze 2; NIP: 649-20-20-542;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Szkoły.

3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym ze Szkołą oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).

4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.

5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie firmy, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo sp11zawiercie@zawiercie.eu lub iod@gimpmyszkow.pl.

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony Danych Osobowych,