14 grudnia 2016 sp11

XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Uczniowie klas III: Kamil Popczyk i Jakub Kozłowskim wzięli dziś udział w XVI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowym pod hasłem ” Jestem bezpieczny na drodze”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu. Chłopcy wykazali się dużymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znajomością znaków i sygnałów, zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, rozwiązywaniu zadań testowych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali panowie policjanci, którzy byli pełni podziwu dla tak szerokiej wiedzy uczniów klasy III. Pomimo starań nie udało nam się znaleźć na podium ale zdobyta wiedza z pewnością przyda się w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")