23 marca 2019 anulkaolszew

Witamy wiosnę….

Witamy wiosnę w grupie Marciszki. Zieleń to symbol m.in.: życia, odrodzenia, liści, traw oraz WIOSNY dlatego dzieci w tym dniu ubrane były na zielono i z radością witały wiosnę.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:


Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r. Msza o godz 9.00.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać zakończenie odbędzie się na placu szkolnym
o godzinie 10.00 (dla wszystkich uczniów).
W przypadku deszczowej pogody zakończenie odbędzie się w szkole:
-godz 10.00 klasy I-III
-godz 10.30 klasy IV-VIII

Przejdź do paska narzędzi