23 marca 2019 anulkaolszew

Witamy wiosnę….

Witamy wiosnę w grupie Marciszki. Zieleń to symbol m.in.: życia, odrodzenia, liści, traw oraz WIOSNY dlatego dzieci w tym dniu ubrane były na zielono i z radością witały wiosnę.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Informyjemy, że strajk trwa nadal. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, informacje pojawią się na stronie internetowej i fanpage'u. Opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie dyrektor szkoły. Informacje dla rodziców..

Przejdź do paska narzędzi