22 marca 2016 admin

W królestwie króla Ortografika

W marcu w oddziale „0” rozpoczęły się zajęcia realizujące innowację ortograficzną pod nazwą „W królestwie króla Ortografika”, której autorką i realizatorką jest wychowawca grupy, pani Dorota Filipczyk. Zajęcia będą się odbywać co tydzień, aż do zakończenia roku szkolnego. Metodą czytania globalnego dzieci będą poznawać proste wyrazy z trudnościami ortograficznymi, a poprzez różne formy aktywności (słuchanie bajki, tworzenie swojej bajki, śpiew, zabawy ruchowe, zabawy logopedyczne, wykonywanie kukiełek, inscenizowanie, taniec, projektowanie np. herbu czy sukienki dla królewny, kolorowanie, tworzenie własnego słowniczka ortograficznego, uczenie się wierszyków na pamięć, itp.) będą utrwalać i zapamiętywać obrazy graficzne tych wyrazów. Działania te mają na celu, przede wszystkim, ułatwienie nauki ortografii oraz czytania i pisania na wyższym poziomie nauczania. Mają też rozbudzić motywację do uczenia się i inwencję twórczą dzieci.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")