1 marca 2016 admin

Terminy postępowania rekrutacyjnego, wnioski

Szanowni Rodzice !!!
Rekrutacja dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Zgłoszenia i wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej

Składanie wypełnionych zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły, w godzinach 7.00 – 15.00, do 18 marca 2016r.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")