1 marca 2016 admin

Terminy postępowania rekrutacyjnego, wnioski

Szanowni Rodzice !!!
Rekrutacja dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Zgłoszenia i wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej

Składanie wypełnionych zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły, w godzinach 7.00 – 15.00, do 18 marca 2016r.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe :