Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego są otwarte dla wszystkich chętnych. Program Koła opracowany został na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim został dostosowany do potrzeb dzieci, które co roku (we wrześniu) wypełniają ankietę na temat swoich zainteresowań.

Podstawowym celem SKS jest objęcie systematyczną opieką uczniów, którzy przejawiają zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, a także stworzenie im warunków do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej. Zajęcia mają zachęcić do systematycznego, samodzielnego uprawiania sportu oraz powinny być alternatywą do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Najlepsi zawodnicy reprezentują szkołę w międzyszkolnych zawodach.

Imprezy sportowe organizowane:

  1. na terenie szkoły: mistrzostwa szkoły w badmintonie, mistrzostwa szkoły w ringo, mistrzostwa szkoły w jeździe na rolkach.
  1. na terenie miasta: Międzyszkolny Turniej Warcabowy, Turniej Badmintona o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, Międzyszkolny Turniej klas III „Dwa Ognie”,wyjazdy na lodowisko, wyjazdy na narty biegowe.

Startujemy w: miejskich i powiatowych imprezach sportowych oraz w Igrzyskach Sportowych Młodzieży Szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym odbywają się zajęcia z pływania (poniedziałek i środa), ogólnorozwojowe (poniedziałek i wtorek), badmintona (wtorek).

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi