Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, każdą środę  przez panią Danutę Cyran. Działalność koła ma na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych, pobudzanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności dostarczania wrażeń estetycznych, poznawanie różnorodnych technik. Pomysłów na zajęcia dostarczają również sami uczniowie. Inspiracją do zajęć jest otaczający świat, zmieniający się wraz z porami roku, wydarzeniami szkolnymi, uroczystościami. Dzieci wykonują różnorodne prace płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne przy wykorzystaniu rozmaitych materiałów. Nauczyciel na zajęciach stosuje różne techniki np. malowanie farbami, rysowanie i kolorowanie pastelami, kredkami świecowymi. Często stosowaną techniką jest origami, która daje możliwość tworzenia ciekawych form. Powstałe prace służą dekorowaniu świetlicy lub innych miejsc w szkole.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")