Koło ekologiczne w  naszej szkole skupia w roku szkolnym 2016/2017  11 uczniów z klasy I. Zajęcia odbywają się we wtorki, średnio dwa razy w miesiącu. Opiekunem koła jest pani Dorota Filipczyk. Głównym celem jest kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez dostarczenie uczniom stosownej wiedzy o tym, dlaczego i  jak należy dbać o środowisko i przyrodę. Koło od wielu już lat koordynuje zbiórkę surowców wtórnych (baterii i makulatury) w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Zawiercie, zdobywając premiowane miejsca. W tym roku dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły również odnieśliśmy sukces – nasza szkoła zdobyła I miejsce w zbiórce baterii suchych. Uczniowie klasy 1 w ramach kółka ekologicznego brali też udział  w programie ” Pan Sprzątalski”,w ramach którego dzieci uczyły się, jak i gdzie wyrzucać śmieci. Wykonały też zadania związane z konkursem indywidualnym i zespołowym.Właśnie w konkursie zespołowym nasze dzieci z kl. 1 zdobyły  III miejsce w woj. śląskim. We wrześniu koło ekologiczne zorganizowało bal makulaturowy połączony z ogólnoszkolną zbiórką makulatury. Zebraliśmy jej ponad tonę.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi