Klasy specjalne
Prowadzimy nabór uczniów do klas specjalnych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Gwarantujemy naukę w mało licznych oddziałach od 2 do 4 uczniów oraz opiekę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów. Celem przewodnim naszej szkoły jest integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z całą społecznością szkolną i lokalną. Stosujemy również nauczanie włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do równoległych klas, do których uczęszczają uczniowie rozwijający się typowo.
Zapewniamy realizację podstawy programowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Każdemu uczniowi zapewniamy, zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne: zajęcia z logopedą, integrację sensoryczną, arteterapię, dogoterapię i inne wg potrzeb.
Zapewniamy integrację ze środowiskiem społecznym. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole, wyjściach do biblioteki, kina, w wycieczkach szkolnych, warsztatach. Uczniowie naszej szkoły wspólnie wykonują różnorodne zadania, uczą się pracy
w grupach, uczestniczą w zabawach integrujących uczniów w szkolei klasie. Odnoszą sukcesy biorąc udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią, szkolnych przedstawieniach. Gwarantujemy opiekę w wietlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 15.45 pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów. Oferujemy szeroki wybór zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Terapia integracji sensorycznej to uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych. W naszej szkole mamy bardzo dobrze wyposażona salę do tego rodzaju terapii. Zajęcia z uczniami prowadzone są w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:


W związku z trwającymi upałami oraz zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Zawiercie od 11.06.2019 r. do odwołania zajęcia lekcyjne trwające 45 min. zostają skrócone do 30 min. Przerwy śródlekcyjne pozostają bez zmian. Lekcje odbywać się będą wg planu.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe termin "Pikniku Rodzinnego" uległ zmianie. Serdecznie zapraszamy dn. 18.06.2019 r. o godz. 16.30.


Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać zakończenie odbędzie się na placu szkolnym
o godzinie 10.00 (dla wszystkich uczniów).
W przypadku deszczowej pogody zakończenie odbędzie się w szkole:
-godz 10.00 klasy I-III
-godz 10.30 klasy IV-VIII

Przejdź do paska narzędzi