Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad panujących na naszej szkole.

Dokumenty w formacie PDF

Koncepcja szkoły

Statut szkoły

Ocenianie zachowania

Kompetencje Rady Rodziców

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych -informacja

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I -zamieszkałego poza obwodem szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy I -zamieszkałego w obwodzie szkoły

Uchwała Nr XXXV_319_17

Zarządzenie Nr 1045_2017.pdf

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:"Sprzątanie Świata" 21.09.2018 r. w godz. 9.50-11.30

Terminy przyszłych spotkań z rodzicami