Zapraszamy do zapoznania się z następującą dokumentacją:

POBIERZ  Zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2019/2020.                                         

POBIERZ  Oświadczenie o miejscu zamieszkania.                   

POBIERZ  Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I.      

POBIERZ  Zgłoszenie dziecka do klasy I  Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu zamieszkałego w obwodzie szkoły na rok 2019/2020.

POBIERZ  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 11 w  Zawierciu zamieszkałego poza obwodem szkoły na rok 2019/2020.

POBIERZ Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

POBIERZ Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowania rekrutacyjnego.

                

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:


Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r. Msza o godz 9.00.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać zakończenie odbędzie się na placu szkolnym
o godzinie 10.00 (dla wszystkich uczniów).
W przypadku deszczowej pogody zakończenie odbędzie się w szkole:
-godz 10.00 klasy I-III
-godz 10.30 klasy IV-VIII

Przejdź do paska narzędzi