26 kwietnia 2019 anulkaolszew

Strajk został zawieszony….

Informujemy, że strajk został zawieszony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oniedziałek 29.04, wtorek 30.04, czwartek 2.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dnia 6.05 odbędą się zajęcia zgodnie
z planem.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe Piknik Rodzinny odbędzie się 18.06.2019 r. godz. 16.30 <\br><\br>Serdecznie zapraszamy.<\br>

Przejdź do paska narzędzi