26 kwietnia 2019 anulkaolszew

Strajk został zawieszony….

Informujemy, że strajk został zawieszony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oniedziałek 29.04, wtorek 30.04, czwartek 2.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dnia 6.05 odbędą się zajęcia zgodnie
z planem.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:


Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r. Msza o godz 9.00.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać zakończenie odbędzie się na placu szkolnym
o godzinie 10.00 (dla wszystkich uczniów).
W przypadku deszczowej pogody zakończenie odbędzie się w szkole:
-godz 10.00 klasy I-III
-godz 10.30 klasy IV-VIII

Przejdź do paska narzędzi