23 kwietnia 2019 anulkaolszew

Strajk trwa nadal….

Informyjemy, że strajk trwa nadal. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, informacje pojawią się na stronie internetowej i fanpage’u.
Opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie dyrektor szkoły.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:


Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r. Msza o godz 9.00.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać zakończenie odbędzie się na placu szkolnym
o godzinie 10.00 (dla wszystkich uczniów).
W przypadku deszczowej pogody zakończenie odbędzie się w szkole:
-godz 10.00 klasy I-III
-godz 10.30 klasy IV-VIII

Przejdź do paska narzędzi