Rada Rodziców


W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i działa w oparciu o swój Regulamin.

Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania Rady Rodziców oraz stalewspółpracuje z nią - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:
1. Udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
2. Działaniu na rzecz stałej poprawy bazy;
3. Pozyskiwaniu środków finansowych na zadania określone w regulaminie Rady Rodziców;
4. Współdecydowaniu o formach pomocy uczniom.


Pliki do pobrania