Reforma Edukacji


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi reformy oświaty, dokładne informacje możecie Państwo przeczytać na stronach:

1. Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

2. Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014