Nauczanie HYBRYDOWE od 17 maja 2021 do 28 maja 2021. Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021.


 2021-05-07

W związku z obowiązującymi od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. nowymi wytycznymi MEN i MZ dotyczącymi nauki w systemie hybrydowym dla uczniów klas IV-VIII zajęcia będą odbywała się w/g poniższego harmonogramu:

  • 17.05.2021 r.    klasy IV, V, VII,
  • 18.05.2021 r.    klasy VI, VIII,
  • 19.05.2021 r.    klasy IV, V, VII
  • 20.05.2021 r.    klasy VI, VIII,
  • 21.05.2021 r.    klasy IV, V, VII
  • 24.05.2021 r.    klasy VI, VIII,
  • 28.05.2021 r.    klasy IV, V, VII


Wszystkie zajęcia lekcyjne (stacjonarne oraz on-line) odbywają się zgodnie z planem lekcji.
Zajęcia dodatkowe, w tym rewalidacyjne, specjalistyczne, realizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zgodnie z obowiązującym planem:

  1. stacjonarnie dla uczniów objętych w danym tygodniu stacjonarnym trybem nauczania.
  2. zdalnie , tj. w formie przesyłania materiałów lub zajęć on-line (po uzgodnieniu z rodzicami), dla uczniów objętych w danym tygodniu zdalnym trybem nauczania.

Opieka świetlicowa organizowana będzie wyłącznie dla uczniów objętych w danym tygodniu stacjonarnym trybem nauczania oraz uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani 
w zwalczanie Covid-19 i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, przy czym o takiej sytuacji należy poinformować wychowawcę klasy.
Obiady wydawane będą zgodnie z obowiązującym grafikiem uczniom przebywającym w szkole w danym tygodniu.

W dniach 25, 26, 27.05.2021 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.