Koło matematyczne/Zajęcia wyrównawcze z matematyki


KOŁO MATEMATYCZNE

Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Świtała

Harmonogram zajęć

Matematyka to królowa nauk i  w  myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia. A kiedy warto to zrobić? Już od najmłodszych lat! Dlatego w naszej szkole działają zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne.

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO-DYDAKTYCZNE Z MATEMATYKI - pn. 13:30-14:15

Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Dominika Zjawiona

Harmonogram zajęć

Celem zajęć jest:

  • udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce matematyki;
  • wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych;
  • utrwalenie bieżącego materiału tak, by uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki;
  • przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

    Podczas zajęć uczniowie korzystają z różnych pomocy dydaktycznych: plansze, bryły, domino, ułamki, siatki brył, kart pracy, gier dydaktycznych.


Galeria