Koło informatyczne


Zapraszamserdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły na KOŁO INFORMATYCZNE!!!

Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Anna Bakalarczyk

 • Zajęcia dla klas IV-VI odbywają się w środy na 7 godz. lekcyjnej 13:30-14:15 co tydzień. 

Cele ogólne zajęć:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym;                 
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych, technicznych, programistycznych uczniów poprzez wzbogacanie i poszerzanie wiedzy informatycznej;        
 • kształtowanie uzdolnień uczniów, umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, rozwiązywania postawionych problemów i samokształcenia.       

Cele szczegółowe:

 • poznanie języka html
 • podstaw konstruowania i programowania w LEGO EDUCATION,
 • konstruowanie i programowanie zbudowanych robotów przy użyciu aplikacji,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej, wytrwałości,
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • kształtowanie i pielęgnowanie postawy "pomagam innym", “umiem pracować w grupie”,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia logicznego
  i przyczynowo–skutkowego, 
 • kształtowanie postawy twórczej skłaniające do refleksji i własnych pomysłów.  
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, 
 • poznanie i stosowanie zasady gry fair-play, 
 • budowanie poczucia wiary we własne możliwości, 
 • budowanie fascynacji matematyką,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy i dbania o ład na stanowisku pracy.

 

Jeśli chcesz uczestniczyć w zajęciach przynieś zgodę podpisaną przez rodzica!

Formularz zgłoszeniawy/ zgoda rodzica,  dostępna u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub do pobrania w załączniku.

Szkoła posiada nową mobilną pracownię informatyczną z 20 laptopami i 4 komputerami stacjonatnymi oraz zestawy kocków LEGO EDUCATION.

 

Prace uczniów:

 

INORMATYKA "Co warto wiedzieć" "Gdzie warto zaglądać":

 

Galeria


Pliki do pobrania