Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego


W naszej szkole odbywają się zajęcia koła języka angielskiego, które prowadzi mgr Edyta Kulisa-Nawrotek.

Harmonogram zajęć

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy pragną poszerzać swoje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Na każdych zajęciach uczniowie mają możliwość poprawienia testów z bieżących działów. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają strategie komunikacyjne, doskonalą umiejętności reagowania językowego w typowych sytuacjach życiowych, jak również wykonują ćwiczenia rozwijające znajomość leksyki (słownictwa) oraz gramatyki angielskiej poprzez różne materiały źródłowe. Miła atmosfera motywuje uczniów do uczęszczania na koło języka angielskiego.

Pani Edyta Kulisa-Nawrotek tak pisze o swoich zajęciach:

W  II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z klasy IV, V, i VI.  Zajęcia odbywały się
w każdy piątek o godz.7.15  w wymiarze jednej godziny lekcyjnej (45 min). Głównym celem zajęć było poszerzanie informacji z gramatyki, oraz przygotowanie tych dobrych uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady z języka angielskiego ,,MEMORY  MASTER”oraz ,,FOX”. Uczniowie chętnie przychodzili i pracowali na dodatkowych lekcjach. 

W Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego ,,MEMORY MASTER” dwóch uczniów zostało laureatami II stopnia,  jeden uczeń został laureatem III stopnia, a jeden otrzymał wyróżnienie.

Są to:

Amelia Zabój – laureat II stopni
Konrad Nawrotek – laureat II stopnia
Natalia Bugaj – laureat III stopnia
Krzysztof Szywacz – wyróżnienie

W Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego ,,FOX” trzech uczniów otrzymało wyróżnienia.

Są to:

Amelia Zabój – wyróżnienie
Ewa Socha – wyróżnienie
Natalia Bugaj– wyróżnienie

Koło języka angielskiego (dla uczniów słabych)

W  II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadziłam zajęcia języka angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce tego języka.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w każdą środę o godz.13.30  w wymiarze 1 godziny lekcyjnej (45 min). Uczęszczali na nie głównie uczniowie klasy czwartej.  Zajęcia miały na celu wyrównanie braków z gramatyki angielskiej oraz słownictwa. Z przyjemnością pomagałam uczniom odrabiać prace domowe z języka angielskiego, jak również tłumaczyć bardziej skomplikowane teksty. Wszystkie dzieci chętnie pracowały na dodatkowych zajęciach. Miła atmosfera motywowała ich do nauki.

GOOD LUCK !!!

Galeria