Koło szachowe


W każda środę na 6 godz. lekczyjnej czyli w godzinach 12.35 13.20 odbywa się w naszej szkole kółko szachowe. Przychodzą na nie uczniowie klasy II pragnący poznać zasady tej gry.  Na zajęciach uczniowie pogłębiają znajomości techniki szachowej.

Celem tych spotkań jest pomoc we wszechstronnym rozwoju ucznia, kształcenie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie pamięci, uwagi, koncentracji oraz uczy abstrakcyjnego myślenia. Gra w szachy zwiększa aktywność umysłową i przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy uczą wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje a także szanowania przeciwnika i obiektywnego myślenia. Gra w szachy przyczynia się do racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Opiekun kółka: Jolanta Bordon

Pliki do pobrania