Kinezjologia edukacyjna


Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować prace ciała i umysłu.

Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” pobudzają określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu, dzięki czemu nowy sposób uczenia się bardziej naturalny, spontaniczny i szybszy. Jednocześnie sprzyja lepszemu zapamiętywaniu.