Koło biologiczno-geograficzne


Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Ewa Formowicz

Środa 13:30-14.15

Harmonogram zajęć

Na zajęcia przychodzą uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości z biologii oraz georafii.

Koło geograficzne „Palcem po mapie” skierowane do uczniów otwartych na Świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę . Ukierunkowane na utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii, natomiast bilogiczne
pomaga uczniom lepiej zrozumieć funkcjonowanie organizmów i otaczającego ich świata.

Tutaj realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. "Badam i odkrywam". Uczniowie mają okazję wykonywać doświadczenia, eksperymenty, zadania praktyczne. Zajęcia stwarzają szansę głębszego poznania świata przyrody, rozwijają zainteresowania i pasje uczniów, pobudzają ciekawość i&nbsp:kreatywność. Dodatkowo uczniowie mogą też poprawić testy i kartkówki oraz nadrobić zaległości.

 

Galeria