Koło kreatywne


Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Ewa Formowicz 

Harmonogram zajęć

Koło kreatywne prowadzone jest dla uczniów, którzy nie boją się wyzwań i samodzielnie chcą zdobywać wiedzę.
Rozwiązywać trudne problemy związane z tematami omawianymi w ramach lekcji jak również poszerzać własne zainteresowania.

Galeria