Koło geograficzne


Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Ewa Formowicz 

Harmonogram zajęć:

  • Zajęcia dla klas IV-VIII odbywają się we wtorki

Koło geograficzne „Palcem po mapie” skierowane do uczniów otwartych na Świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę . Ukierunkowane na utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii.

Galeria