Koło ekologiczne


Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Bożena Karcz

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 12.30-13.20

Harmonogram zajęć

Cel zajęć:

Koło ekologiczne swoją działalność opiera na programie, którego celem jest rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz ukazanie sposobów i metod zmniejszenia jego zanieczyszczenia. Rozwijanie świadomości ekologicznej oraz wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony  środowiska wpłynie teraz i w przyszłości  pozytywnie na stan naszej planety.

Galeria