14 lutego 2018 anulkaolszew

Robimy własny różaniec

Różaniec to modlitwa, podczas której poznajemy wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Uczymy się też modlitw takich jak: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, czy Chwała Ojcu i Synowi. Tę piękną modlitwę różańcową dzieci poznały na lekcjach religii. Zapoznały się z najważniejszymi historiami biblijnymi Nowego Testamentu, sposobem odmawiania tej modlitwy i piosenkami o tej modlitwie. Zaznajomienie się z różańcem było też dzięki rysowaniu różańca oraz samodzielnym wykonaniu go z przyniesionych materiałów takich jak: koraliki, sznureczki, igły i nożyczki. Dzięki pracom plastycznym o tej tematyce uczniowie jeszcze bardziej przybliżyły sobie znaczenie  treści z nim związanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")