21 października 2016 sp11

Projekt edukacyjny „Pan Sprzątalski”

Klasy I-III biorą udział w projekcie edukacyjnym „Pan Sprzątalski”. Organizatorem jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA. Sympatyczna, bajkowa postać Pana Sprzątalskiego, w trakcie zajęć wyjaśni dzieciom zasady postępowania z odpadami i pomoże zrozumieć konieczność selektywnego pozbywania się odpadów.Dzieci dowiedzą się, że domowym śmieciom można zapewnić dalszy cykl życia. Wystarczy włączyć „Eco Wyobraźnię” i zacząć segregować odpady nadające się do recyklingu. Pomogą nam w tym zeszyty ćwiczeń, które otrzymało każde dziecko oraz tablica magnetyczna. Koordynatorami projektu są wychowawcy klas I-III.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")