11 listopada 2017 anulkaolszew

Obchody 11 listopada

W dniu 11 Listopada uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w Miejskich uroczystościach związanych z Rocznicą Odzyskania Niepodległości na Cmentarzu Miejskim przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Delegacja uczniów Naszej Szkoły dumnie uczestniczyła w uroczystości godnie reprezentując społeczność uczniowską szkoły, po czym złożyła biało – czerwone kwiaty na  Pomniku Nieznanego Żołnierza.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

"Dobry Start", to program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko. Świadczenie - bez względu na dochód.
Więcej informacji znajdziesz na: mpips.gov.pl

Wniosek możesz złożyć w MOPS lub elektronicznie na STRONIE
(Wybierz: Profil zaufania on-line, zaloguj się do swojego banku i złóż wniosek znajdź zakładkę "dobry start 300")