Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu informuje, że w dn. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. egzaminy klas ósmych odbędą się bez zakłóceń, zgodnie z procedurą. Wszystkich uczniów klasy VIII prosimy o przybycie a godzinę 8.30.

Rekolekcje- informacje dla rodziców

W przypadku trwania strajku nauczycieli, rekolekcje wielkopostne odbędą się zgodnie z poniższym grafikiem:

10.04 środa 11.04 czwartek godz .9.00 msza w kościele;

12.04 piątek msza w kościele o godz.11.00.

Dzieci udają się do kościoła pod opieką rodziców. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki prosimy o przyprowadzenie uczniów pod szkołę o godz. 8.30. (środa, czwartek), 10.30 (piątek). Uczniowie udadzą się do kościoła pod opieką dyrektora. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Informacje dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli ….

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Międzyświetlicowy Konkurs Ekologiczny

W dniu 4 kwietnia nasi uczniowie z klasy III Emilka i Mateusz uczestniczyli w Międzyświetlicowym Konkursie Ekologicznym w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu. Chociaż w osłabionym o jedną osobę składzie, ale udało im się zdobyć 4 miejsce. Gratulujemy!

Fasolkowe doświadczenia….

W grupie ,,Marciszki”dzieci sadziły fasolkę do przezroczystych woreczków a następnie zawieszały ją w oknie.
Z niecierpliwością czekamy na zielone roślinki….

Konkurs na plakat z okazji „Dnia Bezpiecznego Internetu” -„Działajmy razem”

Z okazji zbliżającego się „Dnia Bezpiecznego Internetu 2019” zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do wzięcia udziału w konkursie na plakat, który zachęca do bezpiecznego korzystania z internetu i przestrzega przed niebezpieczeństwami jakie czyhają w sieci. Hasło przewodnie tegoroczne to „Działajmy razem”.

Minimalny format to kartka A3, technika dowolna, prace należy oddawać do 1 lutego 2019 r. na świetlicę lub do Pani Ani Bakalarczyk.

Temat plakatu: „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!

10 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy utrwalali zasady udzielania pierwszej pomocy. Opiekun drużyny, Robert Motylewski zaprezentował nam „folię życia”, wytłumaczył kiedy i jak z niej korzystać. Opowiedział również o rodzajach opatrunków oraz pokazał sposoby ich wykonywania. Zdecydowanym bohaterem dzisiejszych zajęć został CODOFIX. A czy wszyscy z Was wiedzą, co to takiego?…

I miejsce- Rozgrywki powiatowe w narciarstwie biegowym!

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że umiejętności i talent mają wielki. Podczas rozgrywek powiatowych w narciarstwie biegowym uplasowali się na wysokich lokatach.
Drużyna dziewcząt składzie: Amelia Zabój, Milena Wnuk i Angelika Seweryn zajęła 1 miejsce.
Drużyna chłopców młodszych w składzie: Kamil Popczyk, Bartłomiej Rogoń i Glorian Gała – 1 miejsce.
Drużyna chłopców starszych w składzie: Damian Socha, Mateusz Smok i Daniel Szczepanek – 2 miejsce.
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. GRATULUJEMY!!! Będziemy trzymać kciuki za udany występ na etapie wojewódzkim, który odbędzie się w Wiśle.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Informyjemy, że strajk trwa nadal. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, informacje pojawią się na stronie internetowej i fanpage'u. Opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie dyrektor szkoły. Informacje dla rodziców..

Przejdź do paska narzędzi