Nasze szkolne AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu informuje, że w dn. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. egzaminy klas ósmych odbędą się bez zakłóceń, zgodnie z procedurą. Wszystkich uczniów klasy VIII prosimy o przybycie a godzinę 8.30.

Rekolekcje- informacje dla rodziców

W przypadku trwania strajku nauczycieli, rekolekcje wielkopostne odbędą się zgodnie z poniższym grafikiem:

10.04 środa 11.04 czwartek godz .9.00 msza w kościele;

12.04 piątek msza w kościele o godz.11.00.

Dzieci udają się do kościoła pod opieką rodziców. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki prosimy o przyprowadzenie uczniów pod szkołę o godz. 8.30. (środa, czwartek), 10.30 (piątek). Uczniowie udadzą się do kościoła pod opieką dyrektora. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Informacje dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli ….

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wystawa minerałów…

30 marca uczniowie Naszej Szkoły odwiedzili Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w Wystawie skał i minerałów. Uczniowie mieli okazję podziwiać eksponaty minerałów i kamieni szlachetnych z różnych stron świata. Atrakcją było też to że wystawa połączona jest z giełdą gdzie uczniowie mogli kupić wybrane eksponaty. Wystawa i giełda okazały się ciekawą atrakcją dla uczniów – którzy już planują kolejna wizytę na Uniwersytecie Śląskim… Ale to za rok…. ☺

Międzyświetlicowy Konkurs Ekologiczny

W dniu 4 kwietnia nasi uczniowie z klasy III Emilka i Mateusz uczestniczyli w Międzyświetlicowym Konkursie Ekologicznym w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu. Chociaż w osłabionym o jedną osobę składzie, ale udało im się zdobyć 4 miejsce. Gratulujemy!

Bezpiecznie na rowerze

W Naszej Szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bezpiecznie na rowerze” skierowana do uczniow klas IV i V. W dniu dzisiejszym podjęliśmy działania zwiększające wiedzę dzieci z zakresu zasad poruszania się po drogach, zagrożeń pojawiających się na drodze, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
W ramach zabawy w formie quizow, zagadek, łamigłówek oraz kart z zadaniami przypominalismy jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo na rowerze i jakie wyposażenie roweru jest obowiązkowe.
Na korytarzach pojawiły się m.in. instrukcje o tym, jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych z sygnalizacją i bez sygnalizacji.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Informyjemy, że strajk trwa nadal. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, informacje pojawią się na stronie internetowej i fanpage'u. Opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie dyrektor szkoły. Informacje dla rodziców..

Przejdź do paska narzędzi