Dziękujemy rodzicom…

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie w tym trudnym dla nas okresie.

Państwa solidarność z nami, wyrozumiałość, cierpliwość, wszystkie miłe gesty i słowa są ogromnym wsparciem i wiele dla nas znaczą.
Odczytujemy to jako naszą wspólną troskę o przyszłość edukacji w polskich szkołach.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu.

Strajk został zawieszony….

Informujemy, że strajk został zawieszony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oniedziałek 29.04, wtorek 30.04, czwartek 2.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dnia 6.05 odbędą się zajęcia zgodnie
z planem.

Konkurs z j. niemieckiego

Konkurs z j. niemieckiego „Deutschland, seine Menschen und Kultur” dla klas VII oraz VIII odbędzie się 14 maja na 7 godzinie lekcyjnej. W załączniku znajdziecie przykładowe pytania wraz z odpowiedziami 🙂 Zapoznajcie się z nimi 🙂 Widzimy się w maju!

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Strajk trwa nadal….

Informyjemy, że strajk trwa nadal. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, informacje pojawią się na stronie internetowej i fanpage’u.
Opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie dyrektor szkoły.

Projekt „Word Master”

Do trzech razy sztuka … uczniowie klasy IV po raz kolejny podjęli wyzwanie i będą walczyć … tym razem w projekcie edukacyjnym „WORD MASTER”.


Od 18 marca do 12 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy IV wezmą udział w kolejnym projekcie edukacyjnym tym razem z języka angielskiego o tytule „Word Master”. Składać się on będzie z 4 rund, które rozgrywane będą przez 4 tygodnie w każdy piątek. I runda dotyczy słownictwa o tematyce Food and drinks, II – Animals and people, III – House and furniture,
a IV Daily activities. Każdy z uczniów tydzień wcześniej otrzymuje zakres słownictwa obowiązującego – 50 słówek. Z przedstawionego wcześniej zakresu słownictwa uczniowie zmagając się z czasem – 5 minut – będą tłumaczyć 20 wybranych słów. Oznacza
to, że na przetłumaczenie jednego słówka będą mieć zaledwie 15 sekund. Czy im się uda? Tego dowiemy się zaraz po świętach Wielkanocnych. Trzymamy kciuki za naszych uczestników.  

Joanna Mrozińska
Aleksandra Świtała

Rekolekcje- informacje dla rodziców

W przypadku trwania strajku nauczycieli, rekolekcje wielkopostne odbędą się zgodnie z poniższym grafikiem:

10.04 środa 11.04 czwartek godz .9.00 msza w kościele;

12.04 piątek msza w kościele o godz.11.00.

Dzieci udają się do kościoła pod opieką rodziców. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki prosimy o przyprowadzenie uczniów pod szkołę o godz. 8.30. (środa, czwartek), 10.30 (piątek). Uczniowie udadzą się do kościoła pod opieką dyrektora. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Informacje dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli ….

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wystawa minerałów…

30 marca uczniowie Naszej Szkoły odwiedzili Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uczestnicząc w Wystawie skał i minerałów. Uczniowie mieli okazję podziwiać eksponaty minerałów i kamieni szlachetnych z różnych stron świata. Atrakcją było też to że wystawa połączona jest z giełdą gdzie uczniowie mogli kupić wybrane eksponaty. Wystawa i giełda okazały się ciekawą atrakcją dla uczniów – którzy już planują kolejna wizytę na Uniwersytecie Śląskim… Ale to za rok…. ☺

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Dzień 30.04.2020 jest dniem wolnym do zajęć dydaktycznych/zdalnego nauczania.
Egzaminy ósmoklasisty 16, 17, 18 czerwca
Szanowni rodzice i uczniowie od poniedziałku 16 marca szkoła zamknięta w budynku nie odbywają się żadne zajęcia. Lekcje prowadzone są zdalnie. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020. Proszę o śledzenie strony MEN oraz pozostawanie w stałym kontakcie ze szkołą.
Dyrektor: Dorota Koziorowska

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:
Rekrutacja do klas I

Przejdź do paska narzędzi