Próbny alarm przeciwpożarowy

Dn. 23.09.2015r. w naszej szkole prze­pro­wa­dzony został próbny alarm prze­ciw­po­ża­rowy. Celem takich ćwiczeń jest wypo­sa­że­nie uczniów i nauczy­cieli w wia­do­mo­ści oraz umie­jęt­no­ści postę­po­wa­nia w razie zagro­że­nia poża­ro­wego na tere­nie szkoły.
Dzieci pod opieką nauczycieli szybko opuściły budynek udając się na boisko, gdzie sprawdzono stan liczebny, a następnie omówiono przebieg akcji.
Ćwi­cze­nia prze­pro­wa­dzono przy współ­udziale OSP Marciszów.
Próbny alarm był spraw­dzia­nem umie­jęt­no­ści nie tylko dla uczniów, ale rów­nież dla nauczy­cieli.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września zebraliśmy się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej na uroczystym rozpoczęciu roku. Wszyscy byli opaleni, weseli i w świetnych nastrojach. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy szóstej pod okiem wychowawczyni pani Dominiki Zjawionej. Pani Dyrektor przywitała zebranych i życzyła wszystkim udanego roku szkolnego. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawczyniami poszli do klas by otrzymać rozkład zajęć na nowy rok szkolny.
W rozpoczynającym się roku szkolnym 2015/2016 życzymy wszystkim Uczniom wielu sukcesów, rozwoju własnych umiejętności i talentów.
Drodzy Rodzice, życzymy Wam dobrej współpracy z gronem pedagogicznym, konsekwencji oraz cierpliwości. Niech osiągnięcia Waszych dzieci przyniosą Państwu wiele satysfakcji i radości.
Nauczycielom i pracownikom życzymy, by był to rok spokojnej pracy dającej satysfakcję, realizacji zawodowych planów oraz podejmowania nowych edukacyjnych i wychowawczych wyzwań.Skontaktuj się z nami

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Poniżej znajdują się niezbędne dane kontaktowe:

Przejdź do paska narzędzi